Отказ от поръчка

Уважаеми Клиенти, ако имате качеството на Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, можете да се ползвате от тези указания.

 1. Вие имате право да се откажете от договора с нас (поръчката подадена чрез сайта на интернет магазина), без да посочвате причини за това, в рамките на 14 дни, считано от датата на получаването на стоката или последния артикул (при разделена поръчка чрез няколко доставки); последната партида или част (за стоки състоящи се от много партиди или части); приемане на първата доставка (при договор за редовна доставка на стоки), да се откаже от договора с търговеца, да върне някои или всички получени стоки от поръчката, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка на стоките, когато е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и преките разходи за връщането на стоката/ите.
 2. За упражняване надлежно на правото си на отказ, трябва да ни уведоми преди изтичане на 14 дневния срок, чрез попълване и изпращане на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ (наличен на сайта на интернет магазина) или чрез друго недвусмислено заявление отправено до нас отправено на имейл адрес: sparklemarkleshop@gmail.com или на хартиен носител на адрес: гр. Варна, ул. Ивац Войвода 1; Магазин Sparkle Markle, като посочи ясно, точно и недвусмислено поръчката и стоката, по отношение на който упражнява правото си на отказ.
 3. Ако се откажете от договора с нас (поръчката заявена чрез интернет магазина), ние ще Ви възстановим всички получени от Вас суми, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме уведомени за решението Ви да се откаже от договора.
 4. Ще извършим възстановяване на сумите посредством същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако изразите изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Вас.
 5. Когато сте получил стоките по договора, от който се отказвате очакваме да ни изпратите или предаде стоките обратно на адрес: гр. Варна, ул. Ивац Войвода 1; Магазин Sparkle Markle, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сте ни съобщил за решението си да се откаже от договор. В този случай поемате преките разходи за връщането на стоката.
 6. Вие отговаряте за намалената стойност на стоките по отказания договор, причинена единствено вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 7. Нямате право на отказ:
  • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • за стоки, които са използвани, скъсани, надраскани, счупени от Клиента а за дрехи – носени, скъсани или прани от него;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката;
  • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент
 8. Формулярът за отказ можете да изтеглите от тук: Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ
 9. Ако откажете онлайн поръчка, платена с карта, преди да бъде изпратена от наша страна моля, да ни уведомите писмено на sparklemarkleshop@gmail.com – сумата не се възстановява автоматично. При нереaлизирана онлайн поръчка, сумата може да бъде възстановена само към сметка в България.
 10. За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите. Можете да влезете в сайта директно от тук: КЗП